Votre panier
0

Il y a 0 articles dans votre panier

Votre panier est vide

Annexe au RT - Temps plein horaire variable - FR

Vous disposez d’un règlement de travail complet vous permettant de respecter vos obligations légales, simple et accessible. Mais certaines spécificités propres à votre entreprise doivent encore y être ajoutées ? Ou vous souhaitez ajouter des mentions facultatives qui vous semblent utiles ?
Notre éventail d’annexes au règlement de travail vous offre une quinzaine de possibilités supplémentaires.

Prix HT: €30,00
TVA: €6,30
Prix : €36,30
 

Description du produit

U stelt minstens één werknemer tewerk ? Dan bent u verplicht om een arbeidsreglement op te stellen. En dit, ongeacht uw activiteit of uw juridische vorm.  Securex stelt een conform en aangepast arbeidsreglement ter uwer beschikking, en biedt u de nodige administratieve ondersteuning. 

Lees meer

Onze bijlagen : een meerwaarde voor uw arbeidsreglement!
U kan specifieke bijlagen bestellen om uw basisarbeidsreglement aan te vullen daar waar het nodig is. Deze bijlagen betreffen volgende thema’s :

 • Inhaalrust
 • Glijdende uurroosters
 • Kleine flexibiliteit
 • Voltijdse werknemer variabel uurrooster
 • Algemene clausules (uitvoering van de arbeidsovereenkomst, aard van de overeengekomen arbeid, plaats van tewerkstelling, exclusiviteit, …)
 • Medische controle
 • Andere schorsingen van de arbeidsovereenkomst (klein verlet, …) en medische onderzoeken
 • Tijdskrediet
 • Overuren, nacht- en zondagsarbeid
 • Sociale media
 • Occasioneel telewerk
 • Hygiëne-, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Ongerechtvaardigde laattijdigheid en afwezigheid
 • Elektronische ecocheques
 • Elektronische maaltijdcheques
 • Tekens van (religieuze) overtuiging
 • Beeldschermwerk
 • Kilometertaks
 • Elektronische loonbrief Doccle

U kan deze bijlagen apart bestellen. De bijlage over de elektronische loonfiche ‘Doccle’ is gratis.