Winkelwagentje
0

Er zijn 0ITEMS in uw winkelwagentje

Het winkelwagentje is leeg

Reglement betreffende de beveiliging en integriteit van elektronische/vertrouwelijke informatie (ICT-policy) - FR

Uw werknemer komt bij de uitoefening van zijn functie in contact met vertrouwelijke informatie? Deze informatie kan betrekking hebben op zowel de onderneming zelf (bv. bedrijfsgeheimen) als de persoonsgegevens van andere werknemers, klanten, leveranciers,… U wenst dan ook bepaalde richtlijnen in uw onderneming vast te leggen over het gebruik van uw infrastructuur en de toegang tot de vertrouwelijke informatie om gegevenslekken of beveiligingsproblemen beter te voorkomen?
Vanaf 25 mei 2018 moet u als werkgever, maar ook als onderneming, ook voldoen aan de verplichtingen die de algemene verordening voor persoonsgegevens (of de GDPR) en de privacywet oplegt bij de verwerking van dergelijke persoonsgegevens.

Om u daarbij te helpen, heeft Securex een reglement betreffende de beveiliging en integriteit van elektronische/vertrouwelijke informatie (ook wel ICT-policy) voor u opgesteld. U kunt ze heel eenvoudig downloaden en aanvullen.

Opgelet: het document dat u bestelt, heeft een andere taal (zie titel).

Excl. BTW: €150,00
BTW: €31,50
Prijs: €181,50
 

Beschrijving

Werknemers hebben toegang tot informatie die vertrouwelijk is of persoonsgegevens van anderen betreft. Zij moeten deze informatie met de nodige voorzichtigheid behandelen in het belang van de onderneming en moeten weten hoe ze met deze informatie mogen omgaan. Zo mogen ze de persoonsgegevens slechts verwerken in het kader van hun opdracht en mogen ze bepaalde persoonsgegevens niet zomaar doorgeven aan derden, bv. de banken.

Onder de GDPR is de verplichting tot beveiliging van informatie, meer bepaald persoonsgegevens, bovendien nog meer op de voorgrond getreden. Ondernemingen moeten kunnen aantonen dat ze de gepaste organisatorische en technische maatregelen genomen hebben ter beveiliging van de persoonsgegevens die het verwerkt. Een richtlijn voor de werknemers over hoe het gebruik van de infrastructuur van de onderneming en de manier waarop ze moeten omgaan met de informatie waarmee ze in contact komen, kan één van die maatregelen zijn. Dit kan nadien als bewijs dienen bij eventuele verantwoording naar officiële instanties toe. 

Lees meer

Wat stat er in het reglement betreffende de beveiliging en integriteit van elektronische/vertrouwelijke informatie

Dit reglement is een richtlijn waarin enkele organisatorische, elektronische en fysieke beveiligingsaspecten opgelijst worden voor de gebruikers van de infrastructuur van de onderneming, namelijk de werknemer. Het is een maatregel die de plicht van de onderneming om de persoonsgegevens te beveiligen, helpt te verwezenlijken.
Volgende elementen worden uiteengezet:

- de aard van de beschermde informatie;
- voorwaarden bij het gebruik van vertrouwelijke en publieke informatie;
- beheer van informatiedragers en externe toegang;
- houding ten opzicht van verlies van gegevens of inbreuk op de beveiliging van gegevens.

Securex heeft een model van richtlijn opgemaakt dat al deze gegevens bevat. Verlies geen tijd en bestel dit model vandaag nog.