Winkelwagentje
0

Er zijn 0ITEMS in uw winkelwagentje

Het winkelwagentje is leeg

Reglement dat het professioneel en privégebruik van e-mail en internet in een bedrijf vastlegt - NL

U stelt uw medewerkers informaticamateriaal ter beschikking. Maar wat doet u als uw medewerkers hier misbruik van maken voor privédoeleinden? Of als ze er uw bedrijf schade mee berokkenen? Mogen uw medewerkers zoveel als ze willen naar commerciële websites surfen? Mogen ze privémails versturen met hun professionele account? Mogen ze tijdens de werkuren vakantiefoto’s op sociale netwerken plaatsen? En wat doet u als u misbruiken vaststelt?

Download het Securex-reglement voor het gebruik van e-mail en internet in de onderneming. Het legt een strikt kader vast voor het professioneel en privégebruik van internet en e-mail tijdens de kantooruren. Zo garandeert u dat de productiviteit van uw bedrijf op peil blijft. En vermijdt u elk misbruik.

Prijs: €181,50
Excl. BTW: €150,00
BTW: €31,50
 

Beschrijving

Informaticatoepassingen verbeteren de communicatie binnen uw organisatie, verhogen de productiviteit van uw medewerkers en geven de arbeidskwaliteit een boost. Maar elke medaille heeft haar keerzijde. Sommige medewerkers raken afgeleid omdat ze in de verleiding komen om tijdens de werkuren voor privédoeleinden rond te surfen. Gelukkig kunt u op het Securex-reglement rekenen om het professioneel en privégebruik van deze werkmiddelen in goede banen te leiden binnen de grenzen van het wettelijk kader inzake privacybescherming.

Lees meer

Gebruiksvoorwaarden

Het reglement legt alle praktische modaliteiten vast voor het gebruik van internet en e-mail op het werk. Mogen uw medewerkers deze tools voor privédoeleinden gebruiken? Wanneer? Onder welke voorwaarden? Hebben zij het recht om hun professionele mailaccount te gebruiken voor privémails? Hoe wordt de bescherming van hun privacy verzekert en wat zijn hun rechten met betrekking tot de bescherming van hun persoonsgegevens? Probeer niet om alle mogelijke situaties in kaart te brengen. Securex deed dat al voor u en stelde een helder en volledig document op.

Controlerecht

Wist u dat u het recht hebt om te controleren hoe uw medewerkers internet en hun professionele mailaccount gebruiken? U moet wel een aantal wettelijke voorwaarden naleven. Denk daarbij aan respect voor het privéleven, de redenen waarom u controleert, de manier waarop u de werknemer op de hoogte brengt, … Het reglement legt uw rechten en die van uw werknemers bij controles vast. Zo vermijdt u elk misverstand en treedt u op binnen de wettelijke krijtlijnen.

Beslissingen en sancties

Stelt u misbruik van uw informatica-infrastructuur vast? Welke sancties mag u dan nemen? Kunt u zover gaan dat u een werknemer volgens de regels van de wet ontslaat? Kijk er uw Securex-reglement op na. Het houdt met alle mogelijkheden rekening.

En nog veel meer …

• Privileges van de werkgever
• Rechten van de werknemer met betrekking tot de verwerking van de gegevens die op hen betrekking hebben;
• Informatie over betrokken gegevens en gebruiksduur
• Informatie die u aan uw werknemers moet geven
• Plaats van dit reglement in uw arbeidsdocumenten
• Procedure voor goedkeuring van het reglement

Het reglement over het gebruik van e-mail en internet in de onderneming behandelt alle aspecten. Er zit ook een nota bij die een antwoord geeft op alle vragen die u zich hierbij stelt. Maak er meteen werk van: download het Securex-reglement over het gebruik van e-mail en internet in uw bedrijf. Zo legt u een duidelijk kader vast voor uw medewerkers.