Winkelwagentje
0

Er zijn 0ITEMS in uw winkelwagentje

Het winkelwagentje is leeg

Overeenkomst betreffende de forfaitaire terugbetaling van beroepskosten - NL

Maken uw werknemers kosten in het kader van hun beroepsactiviteit? Dan kunt u beslissen om die kosten terug te betalen op reële basis of forfaitair. Kiest u voor de tweede oplossing? Maak dan definitief komaf met misverstanden dankzij Securex! Download onze overeenkomst betreffende de forfaitaire terugbetaling van beroepskosten en gebruik een exhaustief document waarmee u die terugbetaling volledig wettelijk kunt regelen. Deze gebruiksklare overeenkomst zal u immers helpen om te preciseren welke kosten gedekt zijn door het forfaitaire bedrag, welke regels gelden in geval van uitzonderlijke beroepskosten, wat de verplichtingen zijn van beide partijen … en nog heel wat andere onontbeerlijke bepalingen.

Excl. BTW: €155,00
BTW: €32,55
Prijs: €187,55
 

Beschrijving

Als uw werknemer kosten maakt in het kader van zijn beroepsactiviteit, dan is het normaal dat u die kosten terugbetaalt. Kiest u voor een forfaitaire vergoeding voor de terugbetaling van de verschillende kosten? Een beslissing waarmee u uw administratieve last vermindert, maar waarvoor niettemin enkele regels moeten worden vastgelegd ... Securex helpt u om strikte regels op papier te zetten.

Lees meer

Een volledige lijst

Kosten voor de inrichting van een kantoor thuis, kantoorbenodigdheden, professionele telefoontjes, verplaatsingen met de taxi, gebruik van een privégarage voor een firmawagen, abonnement op een vaktijdschrift, receptiekosten, … Allemaal kosten die in aanmerking komen voor een forfaitaire terugbetaling. Aan u, als werkgever, om te beslissen welke kosten u wenst te dekken met de forfaitaire vergoeding binnen uw onderneming. Maak een duidelijke en volledige lijst op dankzij onze overeenkomst!

Precieze regels

Op welk ogenblik legt u de forfaitaire terugbetalingsvergoeding vast? Wat gebeurt er als de reële kosten hoger zijn dan dat forfaitair bedrag? En wat met het recht op terugbetaling in geval van schorsing van de overeenkomst in de loop van een maand of in geval van verandering van functie van de werknemer? Beantwoord al die vragen in een juridisch document en preciseer tevens de verplichtingen van beide partijen in het kader van een dergelijke terugbetaling.

Download de overeenkomst betreffende de forfaitaire terugbetaling van de beroepskosten en baseer u op een volledig en conform document!