Winkelwagentje
0

Er zijn 0ITEMS in uw winkelwagentje

Het winkelwagentje is leeg

Privacy policy - NL

Uw werknemer is ziek en stuurt u een ziektebriefje op die u in zijn personeelsdossier bewaart? U houdt de geboortekaartjes van de kinderen van uw werknemer bij, omdat het ooit handig van pas kan komen? U vraagt gegevens van een toekomstige werknemer op om het loon op een correcte manier te kunnen uitbetalen?

Sinds 25 mei 2018 moet u als werkgever voldoen aan de verplichtingen die de algemene verordening voor persoonsgegevens en de privacywet oplegt. U verwerkt immers verschillende persoonsgegevens van uw werknemers die onder de privacybescherming vallen. De werkgever moet de werknemer voldoende informeren en zijn verwerkingsactiviteiten bijhouden in een register.

Om u daarbij te helpen, heeft Securex een privacy policy voor u opgesteld. U kunt ze heel eenvoudig downloaden en aanvullen. Bovendien is er een model van een register dat door de Gegevensbeschermingsautoriteit wordt voorgesteld, toegevoegd waarin u uw verwerkingsactiviteiten kan bijhouden.

Excl. BTW: €80,00
BTW: €16,80
Prijs: €96,80
 

Beschrijving

Als werkgever heeft u de verplichting om de werknemer op de hoogte te brengen van welke persoonsgegevens u van hem/haar verwerkt, waarom u deze verwerkt en hoe lang u deze bewaart. Bovendien moet u de werknemers informeren over wat hun rechten zijn zoals bijvoorbeeld het recht om hun gegevens te mogen inkijken. In een privacy policy kan u duidelijk en overzichtelijk aan uw informatieplicht voldoen.

Tenslotte, heeft u als werkgever de plicht om een dataregister van de verwerkingsactiviteiten bij te houden.

Lees meer

Wat staat er in de privacy policy?

De privacybeschermingsregelgeving verplicht de werkgever om de werknemer volledig te informeren over de verwerking van zijn persoonsgegevens en zijn rechten met betrekking tot deze gegevens. Deze informatie heeft betrekking tot:

- de aard van de verwerkte persoonsgegevens: welke gegevens van de werknemer worden verwerkt?
- de verschillende doelstellingen van de verwerking van de persoonsgegevens: waarom worden deze gegevens verwerkt? 
- de rechten van de werknemer bij de verwerking van persoonsgegevens: welke rechten heeft de werknemer met betrekking tot zijn persoonsgegevens?
- de waarborgen en beveiliging van de persoonsgegevens: hoe worden de persoonsgegevens van de werknemers beschermd?
- de regels omtrent de onderlinge gegevensuitwisseling: wie kan de betrokken persoonsgegevens raadplegen?


Securex heeft een model van privacy policy opgemaakt dat al deze gegevens bevat. Verlies geen tijd en bestel dit model vandaag nog. U krijgt er het model van een dataregister bij die door de Gegevensbeschermingsautoriteit voorgesteld is, zodat u uw verwerkingsactiviteiten kan bijhouden.