Winkelwagentje
0

Er zijn 0ITEMS in uw winkelwagentje

Het winkelwagentje is leeg

Reglement voor het uitsluitend professioneel gebruik van e-mail en internet en sociale media in de onderneming - FR

Misschien komen uw medewerkers in de verleiding om lang rond te hangen op de sociale media. Of ze gebruiken internet en e-mail onterecht voor privédoeleinden. In het belang van uw onderneming en uw activiteiten kan u voor uw medewerkers een gedragscode invoeren over het gebruik van deze informaticatools. Daarin legt u de rechten en plichten van iedereen vast en bepaalt u welke sancties volgen bij een inbreuk. Securex maakt het u gemakkelijk. Download nu het volledige en gebruiksklare reglement over het uitsluitend professioneel gebruik van e-mail, internet en sociale media in de onderneming.

Opgelet: het document dat u bestelt, heeft een andere taal (zie titel).

Prijs: €363,00
Excl. BTW: €300,00
BTW: €63,00
 

Beschrijving

Internet, e-mails, sociale media … In de huidige samenleving kun je niet om deze hulpmiddelen heen. Ze bieden een resem voordelen, maar ze hebben ook wat nadelen. Wilt u misbruik uitsluiten? Dan hebt u er alle belang bij om de toegang tot internet en e-mail uitsluitend tot professioneel gebruik te beperken. Leg duidelijk de modaliteiten vast voor het gebruik van sociale media op en buiten de arbeidsplaats. Stel daarvoor uw vertrouwen in het Securex-reglement over het uitsluitend professioneel gebruik van e-mail en internet, en de deelname aan sociale media in de onderneming.

Lees meer

Gebruiksmodaliteiten

Dit reglement legt de gebruiksvoorwaarden vast van internet en e-mails in uw onderneming. Wat betekent ‘uitsluitend gebruik voor professionele doeleinden’? Hoe zit het met de pauzes tijdens de werkdag? Wat moet er gebeuren bij afwezigheid? U legt in het reglement ook duidelijk uit welke regels en richtlijnen van toepassing zijn voor deelname aan sociale netwerken op de arbeidsplaats en daarbuiten. Dit reglement vormt zo een transparante gedragscode voor uw medewerkers.

Rechten en plichten van iedereen

Zoals elk goed reglement legt het document de rechten en plichten van beide partijen vast:

• controlerecht
• bescherming van het privéleven van de medewerkers
• modaliteiten voor het verzamelen en raadplegen van gegevens
• gegevensopslag
• verantwoordelijkheden van de medewerkers
• sancties bij misbruik

Dankzij het kant-en-klare reglement van Securex legt u alle zinvolle voorschriften vast in een duidelijke, volledige en precieze taal. En er wordt niets uit het oog verloren!

 

Leg uw regels ondubbelzinnig vast

Wilt u er zeker van zijn dat internet- en e-mailverkeer in uw bedrijf uitsluitend voor professionele doeleinden wordt gebruikt? Met een gedragscode die ook aandacht heeft voor het gebruik van sociale media tijdens en buiten de werkuren? Informeer uw medewerkers over de regels die van toepassing zijn met een transparant en volledig document. Download het kant-en-klare Securex-reglement!