Winkelwagentje
0

Er zijn 0ITEMS in uw winkelwagentje

Het winkelwagentje is leeg

Arbeidsreglement en andere nuttige documenten - NL

Wilt u een volledig en gedetailleerd arbeidsreglement om discussies te vermijden over de regels die in uw bedrijf gelden?
Of wenst u over een aangepast arbeidsreglement te beschikken dat de nieuwe regels voor de deeltijdse werknemers bepaalt of de nieuwe opzegtermijnen bevat? Wilt u specifieke maatregelen nemen rond werkuren, telewerken, elektronische maaltijdcheques of het gelijktijdig opnemen van tijdskrediet? Wist u dat uw arbeidsreglement een luik moet bevatten over de preventie van psychosociale risico’s (geweld, pesterijen, stress, burnout, …) in uw onderneming? Het arbeidsreglement dat Securex voor u opstelde, is al aan deze regeling aangepast. U voldoet dus helemaal aan de nieuwe wetgeving.

Maak Securex tot uw gids: download een arbeidsreglement op maat van uw bedrijf, ongeacht of u de gewone of afwijkende opzegtermijnen toepast. En nog beter: Securex stelt u ook een vademecum bij het arbeidsreglement ter beschikking, met advies over de verplichte aanplakking, een modelbrief voor het Toezicht op de Sociale Wetten, en een standaarddocument voor het register met opmerkingen.

Prijs: €229,90
Excl. BTW: €190,00
BTW: €39,90
 

Beschrijving

Hebt u minstens één werknemer? Dan bent u verplicht om een arbeidsreglement op te stellen. Ongeacht uw activiteit of bedrijfsstatuut.

Lees meer

Stem uw arbeidsreglement af op uw bedrijfsgrootte

Wat is dat, een arbeidsreglement? Het is een document dat heel wat informatie bevat over de arbeidsvoorwaarden en de werking van uw onderneming. Een aantal bepalingen in zo’n reglement zijn verplicht, andere zijn facultatief. Het zijn die laatste bepalingen die de maat van uw bedrijf bepalen. Concreet: u moet de uurroosters van uw voltijdse werknemers, regels rond nachtarbeid, jaarlijkse vakanties en feestdagen vastleggen. Het reglement bevat ook de criteria om het toegekende loon te bepalen, voorschriften bij ziekte of ongeval, uw alcoholbeleid, opzegtermijnen en de dringende redenen die de verbreking van een arbeidsovereenkomst rechtvaardigen, de preventieve maatregelen tegen psychosociale risico’s in uw onderneming, enzovoort.

Download het arbeidsreglement dat Securex voor u opstelde: een document dat u aanvult met uw specifieke arbeids- en werkingsvoorwaarden. 

Duidelijke procedure

Het ontwerp van arbeidsreglement aanplakken, een register ter beschikking leggen voor eventuele opmerkingen van werknemers, het ontwerp versturen naar het Toezicht op de Sociale Wetten, … U moet een duidelijk afgelijnde procedure volgen om uw arbeidsreglement in de vereiste vorm op te stellen. Maak het u gemakkelijk met de praktische documenten van Securex: vademecum, aanplakking, register voor opmerkingen en brief aan het Toezicht op de Sociale Wetten, … Met Securex wordt het kinderspel!