Winkelwagentje
0

Er zijn 0ITEMS in uw winkelwagentje

Het winkelwagentje is leeg

Bijlage AR - Ongerechtvaardigde laattijdigheid en afwezigheid - NL

Merkt u dat sommige werknemers regelmatig te laat komen, het kantoor voor het einde van de werkdag verlaten of ongerechtvaardigd afwezig zijn? Wij hebben een bijlage bij het arbeidsreglement opgesteld om de verplichtingen van uw personeel te verduidelijken en u tegen deze moeilijkheden te beschermen.

Excl. BTW: €30,00
BTW: €6,30
Prijs: €36,30
 

Beschrijving

Met onze bijlage bij het arbeidsreglement loopt u niet achter de feiten aan:
• U verduidelijkt vooraf de procedure die uw personeelsleden moeten volgen als ze te laat komen, en voorziet in de mogelijkheid van ontslag om dringende redenen als ze herhaaldelijk ongerechtvaardigd te laat komen.
• U legt het principiële verbod om vóór het einde van het overeengekomen werkrooster te vertrekken schriftelijk vast en bepaalt dat, wanneer een uitzondering op dit principe wordt toegestaan, geen loon is verschuldigd als uw werknemer vroeger vertrekt om redenen die niet onafhankelijk zijn van zijn wil.
• U beschermt uzelf tegen ongerechtvaardigde afwezigheden door uw personeel eraan te herinneren dat ze hun afwezigheden moeten verantwoorden, en door te bepalen dat een werknemer die niet op een waarschuwing reageert, om dringende redenen kan worden ontslagen.

Lees meer

Heeft u al een arbeidsreglement? Vergeet niet om de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement te volgen om deze bijlage in te voegen.
Wenst u dit document in een andere taal dan Frans of Nederlands te bestellen? Vraag inlichtingen bij uw Legal Advisor Securex via myHR@securex.be. Opgelet: voor bepaalde officiële documenten moet u rekening houden met de wetgeving over het taalgebruik.