Winkelwagentje
0

Er zijn 0ITEMS in uw winkelwagentje

Het winkelwagentje is leeg

Bijlage bij het arbeidsreglement betreffende de alternatieve telling van de maaltijdcheques - NL

De toekenning van elektronische maaltijdcheques in uw onderneming vloeit voort uit een individuele overeenkomst? En verschillende arbeidsregimes zijn van toepassing in uw onderneming? Om uit te maken hoeveel maaltijdcheques toegekend moeten worden aan elke werknemer kan u de methode van alternatieve telling van de maaltijdcheques gebruiken. In dat geval dient u deze berekeningsmethode in uw arbeidsreglement of in een bijlage ervan op te nemen.
Reken op de knowhow en de expertise van Securex om uw arbeidsreglement correct aan te passen en download de bijlage over de alternatieve telling. Handig en snel!

Excl. BTW: €30,00
BTW: €6,30
Prijs: €36,30
 

Beschrijving

Voor sommige ondernemingen bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een alternatieve berekeningswijze van het aantal aan de werknemer toe te kennen maaltijdcheques zodat:
• Meer rekening kan worden gehouden met de werkelijke door de werknemer geleverde arbeidsprestaties
• Ongelijkheden worden voorkomen tussen werknemers die in een systeem met gelijke arbeidsduur zijn tewerkgesteld, maar die een verschillende arbeidsregeling hebben

Lees meer

Securex bezorgt u ook:
• Een bijlage bij het arbeidsreglement met de modaliteiten bij verlies of diefstal van de maaltijdchequekaart
• Een document dat de bijlage ‘verlies en diefstal’ en een model van individuele overeenkomst voor de toekenning van elektronische maaltijdcheques bundelt
• Een document dat de bijlagen ‘verlies en diefstal’ en ‘alternatieve berekening’ van de maaltijdcheques en een model van individuele overeenkomst voor de toekenning van elektronische maaltijdcheques bundelt
Heeft u al een arbeidsreglement? Vergeet niet om de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement te volgen om deze bijlage in te voegen.
Wenst u dit document in een andere taal dan Frans of Nederlands te bestellen? Vraag inlichtingen bij uw Legal Advisor Securex via myHR@securex.be. Opgelet: voor bepaalde officiële documenten moet u rekening houden met de wetgeving over het taalgebruik.