Winkelwagentje
0

Er zijn 0ITEMS in uw winkelwagentje

Het winkelwagentje is leeg

Mobiliteitsbudget : documentenpakket invoering en het akkoord van de werkgever - FR

De werkgever die in zijn onderneming de mogelijkheid wil invoeren om een mobiliteitsbudget aan te vragen, moet een reglement opstellen betreffende de mogelijkheid om een mobiliteitsbudget aan te vragen in ruil voor de bedrijfswagen.
De werknemer die interesse heeft in de formule dient een aanvraag in bij zijn werkgever. Als die akkoord gaat, moet een schriftelijke overeenkomst over het mobiliteitsbudget worden opgesteld. Deze overeenkomst maakt een wezenlijk onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst en is bovendien een verplicht sociaal document!

Opgelet: het document dat u bestelt, heeft een andere taal (zie titel).

Excl. BTW: €200,00
BTW: €42,00
Prijs: €242,00
 

Beschrijving

Met het systeem van het mobiliteitsbudget kunnen werknemers die beschikken over een bedrijfswagen of aanspraak kunnen maken op een bedrijfswagen opteren voor een mobiliteitsbudget dat op 3 pijlers steunt.

Lees meer

Pijler 1 is een milieuvriendelijke bedrijfswagen.
Pijler 2 bestaat uit een verzameling van alternatieve en duurzame vervoerswijzen. Bepaalde huisvestingskosten van de werknemer die dichtbij zijn normale werkplaats woont, worden gelijkgesteld met een duurzame vervoerswijze.
Pijler 3 is het saldo van het budget dat overblijft na aftrek van de uitgaven van pijlers 1 en 2.

Het Sociaal Secretariaat Securex stelt u een modelreglement ter beschikking voor de invoering van een mobiliteitsbudget. U kunt dit toevoegen aan uw car policy, aan de individuele arbeidsovereenkomst of aan de collectieve arbeidsovereenkomst die u in uw onderneming hebt gesloten over de toekenning van een bedrijfswagen voor privédoeleinden.

Zodra het mobiliteitsbudget is ingevoerd, heeft de werknemer de mogelijkheid om het budget aan te vragen. Het staat de werkgever vrij om zijn aanvraag te aanvaarden of te weigeren. Als de werkgever de aanvraag aanvaardt, werd de laatste noodzakelijke fase voor de toekenning van het mobiliteitsbudget doorlopen. Het Sociaal Secretariaat Securex stelt u ook een model van overeenkomst ter beschikking voor de invoering van het mobiliteitsbudget.